งาน

หัวข้อ | Opensea NFT
รายละเอียด | ได้สร้าง Non Fungible Tokens บน Minecraft แล้ว นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยัง OpenSea เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงและซื้อขาย NFT ได้สะดวกยิ่งขึ้น
วันที่ | 16 / 12 / 2021

Opensea NFT

ดูผลงานของผม