กิจกรรม

หัวข้อ | เปิดบ้านโรงเรียนอัสสัมชัญ
รายละเอียด | ได้จัดตั้งสตูดิโอ ทำฉากเขียว, วิดีโอเอฟเฟค และ เป็นแอดมินในโปรแกรม Microsoft team
วันที่ | 14 / 11 / 2021

AC Openhouse

ดูผลงานของผม