ประกาศนียบัตร

หัวข้อ | มาเล่นคริปโทกันเถอะ
รายละเอียด | ฉันได้เข้าร่วมการเรียนการสอน Blockchain ที่จัดขึ้นโดย BITKUB X Assumption โดยได้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง คริปโทเคอร์เรนซี ในระยะเวลา 2 ชั่วโมง
วันที่ | 14 / 12 / 2021

Lets Play with crypto

ดูประกาศนียบัตรของผม