งาน

หัวข้อ | Young Business AC
รายละเอียด | ได้สร้าง และ ดูแลเว็บไซต์ร้านขายของให้กับ Young Business AC โดยใช้ HTML, CSS และ ใช้เครื่องมือของ "LnwShop" ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ ได้ออกแบบกราฟิกในเว็บไซต์
วันที่ | 15 / 10 / 2021

Young Business AC

ดูผลงานของผม