ประกาศนียบัตร

หัวข้อ | วันสันติภาพ 2021
รายละเอียด | ฉันเข้าร่วมวันสันติภาพปี 2021 และเยาวชนคนอื่นๆ จาก 32 ประเทศทั่วโลกผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5278 คน
วันที่ | 21 / 09 / 2021

Peace Day 2021

ดูประกาศนียบัตรของผม