งาน

หัวข้อ | CTF ความปลอดภัยด้านไอที
รายละเอียด | ได้เข้าร่วมการแข่งขันเจาะระบบ และ คำถามวัดความรู้ด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต เช่น SQL Injection , XML และ DDOS เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ "dropctf.live"
วันที่ | 17 / 06 / 2021

CTF IT Security

ดูผลงานของผม