งาน

หัวข้อ | ออกแบบโปสเตอร์
รายละเอียด | รับหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Krub Cafe โดยใช้โปรแกรม Adobe ในการออกแบบกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ และมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบของ เพจ Facebook และ Instagram
วันที่ | 18 / 11 / 2020

Poster Design

ดูผลงานของผม