งาน

หัวข้อ | สติ๊กเกอร์ไลน์ภาพคน
รายละเอียด | เป็นผู้คิด และ ออกแบบสติ๊กเกอร์ภาพบุคคลโดยมีทั้งหมด 24 รูป โดยใช้ Adobe Photoshop และจัดจำหน่ายใน Line Store
วันที่ | 18 / 09 / 2021

Portrait Line Sticker

ดูผลงานของผม