งาน

หัวข้อ | เครื่องคำนวนเกรด
รายละเอียด | พัฒนาระบบ คำนวนเกรด โดยใช้ภาษา HTML, CSS, PHP และ Javascript โดยโปรแกรมนี้สามารถคำนวนเกรดได้ตั้งแต่ 2 - 100 วิชา และ คำนวน GPAX ได้
วันที่ | 01 / 08 / 2021

Grade calculator

ดูผลงานของผม