งาน

หัวข้อ | การศึกษาสเต็ม
รายละเอียด | ได้จัดทำโครงงานชื่อเครื่องกดเจล และ วัดอุณหภูมิโดยทำหน้าที่เขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา C และ C++เชื่อมต่อวงจร ARDUINO และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
วันที่ | 03 / 02 / 2021

STEM Education

ดูผลงานของผม