ประกาศนียบัตร

หัวข้อ | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายละเอียด | ได้ผ่านการเรียนออนไลน์ในหัวข้อ "การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS" จาก "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" บนเว็บไซต์ "thaimooc.org"
วันที่ | 31 / 05 / 2021

English for Communication

ดูประกาศนียบัตรของผม