งาน

หัวข้อ | ระบบหนังสือรุ่นออนไลน์
รายละเอียด | พัฒนาระบบ E-Yearbook โดยใช้ภาษา HTML, CSS, PHP และ Javascript รวมถึงการใช้ฐานข้อมูล MYSQL เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบ CMS ในการจัดการข้อมูล โดยสามารถแสดงผลได้ 2 ภาษา
วันที่ | 07 / 04 / 2021

Yearbook online system

ดูผลงานของผม