ประกาศนียบัตร

หัวข้อ | DiFi GameFi
รายละเอียด | ฉันได้เข้าร่วมการเรียนการสอน Blockchain ที่จัดขึ้นโดย BITKUB X Assumption โดยได้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง DiFi และ GameFi ในระยะเวลา 2 ชั่วโมง
วันที่ | 20 / 01 / 2022

DiFi GameFi

ดูประกาศนียบัตรของผม