ประวัติสถานการณ์โควิด


วันที่ :

จำนวน :

วันที่ ผู้ป่วย ผู้ป่วยหายแล้ว ผู้ป่วยรักษาอยู่ใน รพ. ผู้ป่วยเสียชีวิต
02/10/2022 06:39 823 คน 811 คน 8 คน 4 คน
30/09/2022 19:48 839 คน 733 คน 97 คน 9 คน
29/09/2022 21:22 637 คน 790 คน -163 คน 10 คน
26/09/2022 23:34 319 คน 1,145 คน -834 คน 8 คน
24/09/2022 13:00 607 คน 745 คน -152 คน 14 คน
* ข้อมูลจากซันเดย์ เทคโนโลยี *