สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน

อัปเดตล่าสุด : 02/10/2022 06:49

ผู้ป่วยทั้งหมด

4,682,132 คน

ผู้ป่วยหายแล้วทั้งหมด

4,642,894 คน

ผู้ป่วยรักษาอยู่ใน รพ. ทั้งหมด

6,467 คน

ผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งหมด

32,771 คน
* ข้อมูลจากซันเดย์ เทคโนโลยี *